Димоотвеждащите люкове съгласно Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми

Съгласно Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми, чл. 38.
(1) Сградите с производства от категория А и Б се проектират с леки, негорими покриви с изчислително натоварване, не по-голямо от 1,2 кРа.
(2) Допуска се проектиране на монолитни стоманобетонни покриви, ако по тях или по стените на сградите се предвиждат остъклени площи 0,05 кв. м (за сгради с производства от категория А) и 0,03 кв. м (за сгради с производства от категория Б) на 1 куб. м от обема на помещението. Такива отвори се предвиждат и по стените на всеки етаж, когато по технологични изисквания се налага сградите да бъдат многоетажни.

Хева Инженеринг ООД предлага димоотводни люкове, които са разработени и покриват изискванията на европейският стандарт EN 12101-2 - UNI 9494.
Параметри:
- Автоматично и самостоятелно отваряне при температура 69/98°C
- Автоматично и ръчно дистанционно отваряне
- Ръчно отваряне за периодична поддръжка
- Ъгъл на отваряемост до 165°
- С пневматичен или електрически механизъм за дневна вентилация
Димоотводните люкове се състоят от:
- Алуминиева рамка и подрамка усилени със стоманени ъгли и със стоманени панти
- пневматичен цилиндър
- CO2 цилиндър
- термореле и клапа
Цилиндърът и пантите са така монтирани, че да позволяват отваряемост на 165°
Всички люкове са оборудвани с поликарбонатни куполи с размери вариращи от 1 x 1м. до 1,50 x 2,50м.
Люковете могат да бъдат монтирани директно и са комплектовани с всички аксесоари необходими за монтажа, без да включват електрически или пневматичен механизъм, димни сензори и панел за управление.
Димоотводните люкове действат по следният начин:
Ръчно – чрез дистанционно зададена команда, която изпраща 24 волтов сигнал към спусък задействащ CO2 цилиндъра, който автоматично активира пневматичния цилиндър и отваря димоотводния люк.
Автоматично – посредством димните и топлинни сензори, които са свързани с панела за управление, изпращайки автоматичен сигнал към спусъка, за да задейства CO2 цилиндъра, който автоматично активира пневматичния цилиндър и отваря димоотводния люк.

Пълната наредба № 2 може да намерите тук.

 

Адрес

гр. Пловдив 4006

бул. "Цариградско шосе" № 53
Домостроителен комбинат

 

Контакт

Свържете се с нас+ 359 32 624 800

Email:

 

Абонирайте се

Абонирайте се и получавайте последните новини...