Стъпки в процеса на изграждане на открит тенис корт на бетонова основа със синтетична каучукова настилка

Стандартните параметри на тенис корта са 36,60/18,30м.
Стандартните параметри на игралното поле са 23,80/11,00м.

1 ) Тестване на почвата
Първата и изключително важна стъпка е гео-техническия доклад.
За да се избегне риска от напукване, разцепване или навдигане на тенис корта, проектирането трябва да се извърши на базата на показателите от гео-техническият доклад.
Показателите от доклада също така ще помогнат за проектирането на дренажната и отводнителна система, която е от първостепенно значение.
2 ) Проектиране
На базата на показателите от гео-техническият доклад инженер-конструкторът изготвя конструктивен проект, в който са заложени всички необходими пластове и техните дебелини за изграждането на корта. Като се вземат в предвид и климатичните условия, както и изложението на игрището.
Обикновено пластове, които се проектират в и над почвата след изкопните работи и заравняване на терена са:
- Дренажен канал за отводняване на настилката - отводнителен наклон не повече от 1% двустранно по дължината на игрището
- Дренажна и отводнителна система на терена – отводнителен наклон на основата и терена не повече от 1%
- Геотекстил
- Уплътнен едър трошен камък – 15-20 см.
- Уплътнен ситен трошен камък – 10-15см.
Степента на уплътняване зависи от вида почва:
• При плътни почви степента на уплътвяване Dpr ≥ 0,97
• При рехави почви степента на уплътняване Dpr ≥ 1,00
Модулът на деформация трябва да е:
• При плътни почви ≥ 30 N/mm2
• При рехави почви ≥ 45 N/mm2
- Полиетилен
- Армировка от стоманена мрежа – размер и начин на полагане съгласно конструктивни изчисления
- Шлайфана бетонова плоча – минимум 15 см. с оформени работни фуги на карета не по-големи от 5/5м. – точна дебелина и клас бетон съгласно конструктивни изчисления
- Синтетична каучукова настилка с плътност от 1200-1300 кг/м3 и дебелина не по малка от 1см.
- Ограда - метална мрежа с прахово покритие и височина 3 м.
- Осветление – при необходимост

 

Адрес

гр. Пловдив 4006

бул. "Цариградско шосе" № 53
Домостроителен комбинат

 

Контакт

Свържете се с нас+ 359 32 624 800

Email:

 

Абонирайте се

Абонирайте се и получавайте последните новини...